Kunst van Hier tot Ginder

Een bijzonder kunst evenement in het buitengebied van Deventer

Kunst van Hier tot Ginder is een jaarlijks terugkerende kunstfietsroute in het buitengebied van Deventer, rondom het dorp Okkenbroek. In 2018 wordt het evenement voor de 15e keer georganiseerd in het tweede weekend van juni. De route voert langs 5 heel verschillende locaties (van boerenerven, kweker tot Kulturhus) en is ongeveer 25 kilometer lang. 

Het veranderende (cultuur)landschap in het buitengebied van Deventer is de directe aanleiding en het uitgangspunt voor ‘Kunst van Hier tot Ginder’. Het gaat daarbij zowel om veranderingen in het landschap zelf als in de bedrijvigheid, sociale structuren en beleving. We willen op die veranderingen reflecteren en ze op een andere manier onder de aandacht brengen van zowel de bewoners van het landelijk gebied als van nieuw publiek. Bezoekers worden uitgenodigd om, gestuurd door de blik van de kunstenaar of theatermaker naar het landschap, haar bewoners en aanwezige bedrijvigheid.

In het kader van het programma The Next Step van Kunstenlab startte Kunst van Hier tot Ginder dit jaar met drie meester-gezel trajecten. Drie ervaren kunstenaars begeleidden evenzoveel jonge kunstenaars in de realisatie van een tijdelijk kunstwerk op locatie in de route. Alphons ter Avest, Marianne Lammersen en Matthias König deelden hierbij hun kennis en ervaring met respectievelijk Willem de Haan, Elise Maslow en Linde Mestriner.

Deelnemende kunstenaars zijn:

Martina Florians en Margit Lammers
Elise Maslow
Matthias König
Willem de Haan
Marianne Lammersen
Alphons ter Avest
Linde Mestriner

Er zijn theatervoorstellingen van:
Compagnie Balltazar
TAMTAM objectentheater
Duo Berlingo
Fabuloka

En het altijd verrassende amateurtheater is te zien in Okkenbroek! Op locatie 5 geeft Josien ten Dijk een speciale workshop voor kinderen 'Maak je eigen bloemlint'.

Voor meer informatie: www.kunstvanhiertotginder.nl 


Terug naar Activiteiten


Martina en Margit in gesprek met boer


schets Marianne Lammersen


detail 'Bakhuis' Alphons ter Avest


voorstelling Fabuloka