Archief: A1-kunstproject

Ontwerptraject A1-zone afgerond

Op 5 november zijn twee publicaties gepresenteerd over de ontwerpopgaven in de A1-zone. Deze twee publicaties bevatten de ontwerpen van alle zes de multidisciplinaire ontwerpteams, die tijdens een korte periode van drie maanden, ontwerpen hebben gemaakt voor Verzorgingsplaats Boermark en Groen Transferium Holten. De ontwerpen zijn voorzien van een reflectie in de vorm van een essay door Tijs van den Boomen (Verzorgingsplaats) en Bram Esser (Groen Transferium) en teksten van Govert Grosfeld en Mariecke Siezen.

Op de manifestatiedag werden de publicaties gepresenteerd als onderdeel van een reeks boekjes rondom ruimtelijke kwaliteit aan een gezelschap van genodigden (bestuurders, beleidsmakers en betrokkenen).

Hoe nu verder?
Nu gaat het erom dat de inspirerende en uitvoerbare ontwerpen Holt& Berg en P11 ook daadwerkelijk realiseerd zullen worden. Het opdrachtgeverschap daarvoor ligt nu bij de gemeente Rijssen-Holten voor het Groen Transferium en Rijkswaterstaat voor de Verzorgingsplaats. Provincie, programmateam A1-zone en de partners van het A1-kunstproject zullen daar waar mogelijk stimuleren en adviseren.
Het eerste goede nieuws is al te melden: de gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft besloten een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar het plan Holt& Berg.

Tentoonstelling over de ontwerpen
Vanuit het A1-kunstproject wordt in het voorjaar van 2011 een tentoonstelling georganiseerd rondom beide projecten. In april 2011 start de tentoonstelling in het Kunstenlab, het is de opzet om de tentoonstelling daarna nog te laten reizen.

Meer weten over de achtergrond van het A1-kunstproject? Lees verder >>>Dit A1-kunstproject is een vervolg op het A1-project (2005-2009). Het concept van het A1-kunstproject is ontwikkeld door AkkuH, Kunstenlab en Kunstvereniging Diepenheim. Het project is georganiseerd en uitgevoerd door het Kunstenlab i.s.m. AkkuH, Aktuele kunst Hengelo.
Het A1-kunstproject is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Actieprogramma Cultuur en Ruimte van de provincie Overijssel.