Pauzelandschap

Kunst en de tussentijd

Door de recessie in 2012 bevond zich een groeiend deel van de gebouwde omgeving in een ‘staat van tussentijd’. Oude functies verdwenen, en definitieve nieuwe functies waren nog niet in zicht. In de planvorming was men pas sinsds een aantal jaren rekening gaan houden met de mogelijkheden die deze periode van transformatie kan bieden.

De gebieden die deze tussentijd verkeerden, hebben we het pauzelandschap genoemd. Dit woord wekt misschien de indruk dat er na de 'pauze' weer op 'play' wordt gedrukt en dat de voorgenomen ontwikkeling ongehinderd wordt voortgezet. De werkelijkheid zal ongetwijfeld anders zijn.

Pauzelandschap Van Hetenstraat
Keizerslanden is een herstructureringswijk. Onder de naam ‘Keizerslanden Vernieuwt’ is woonbedrijf ieder1 als regisseur bezig geweest met de herontwikkeling. Volgens de oorspronkelijke planning zouden hier de komende jaren aanzienlijke ontwikkelingen plaatsvinden op gebied van sloop, nieuwbouw en wijziging van bevolkingssamenstelling. Door grote vertragingen in de geplande ontwikkelingen in de wijk was er in een langgerekt gebied rondom de Van Hetenstraat een ‘pauzelandschap’ ontstaan.

Project
Samen met (nieuwe) bewoners, architecten en kunstenaars hede gemeente Deventer tijdelijke invulling aan het pauzelandschap. Het doel is om meer samenhang tussen de afzonderlijke panden in het gebied te creëren, de relatie van dit gebied met de directe omgeving te versterken (werksituatie in een woonomgeving); het aantrekkelijk maken van het gebied; en het verbinden van oud en nieuw in de wijk. Het gaat nadrukkelijk niet alleen om een fysieke impuls, maar ook om een sociale.
Samen ontwikkelden 3 multidisciplinaire ontwerpteams verschillende scenario’s voor de tijdelijke inrichting en nieuwe dynamiek van het gebied rond de Van Hetenstraat. In 2012 zijn 3 scenario's uitgewerkt en uitgevoerd. 

Uitvoering
De drie ontwerpteams hebben in 2012 plannen gemaakt voor de tussentijd en in het najaar uitgewerkt en zichtbaar gemaakt in de wijk. In aansluiting is er door kunstenaar Lies Kortenhorst nog een project uitgevoerd op het atelierpand Panta Rhei. Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende projecten:

Organisatie
Op verzoek van de gemeente Deventer organiseerde het Kunstenlab dit project. De gemeentelijke adviescommissie Kunst en publieke ruimte en Keizerslanden Vernieuwt hadden een adviserende rol.

Het initiatief is mede mogelijk gemaakt door provincie Overijssel en gemeente Deventer.

Andere pauzelandschappen
De afgelopen jaren hebben er meer projecten in Deventer gespeeld die vanuit de tussentijd zijn ontstaan en die de noemer pauzelandschap hebben.
Het gaat hierbij onder meer om:


De handen van de keizerDe handen van de keizer