Beleid

Missie en doelstellingen van het Kunstenlab

Vanuit onze passie voor de kunst ontwikkelen we actief initiatieven om de productie van kunst te bevorderen en (ook experimentele) kunst blijvend onder de aandacht van het publiek te brengen.
We benutten zo onze centrale en bijzondere positie in Overijssel (en Oost-Nederland) om een breed publiek te betrekken bij hedendaagse beeldende kunst. Hiermee willen we bijdragen aan het collectieve besef hoe belangrijk kunst en cultuur is, en een samenleving stimuleren waarin de kunst én haar makers als vanzelfsprekende en essentiële onderdelen worden gewaardeerd.

Beleidsdoelstellingen
De algemene doelstelling van het Kunstenlab is 'het bevorderen van het kunstklimaat'. Deze doelstelling heeft het Kunstenlab verder gespecificeerd en geconcretiseerd, op basis van de drie beleidsterreinen die we onderscheiden en die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
a.       Participatiebeleid
Doelstelling: het bereiken van een zo groot en breed mogelijk publiek en het stimuleren van de (kwaliteit van de) vraag.
b.       Kunstbeleid
Doelstelling: het bevorderen van (de kwaliteit van) het kunstaanbod, zowel in productie als in presentatie.
c.        Kunstenaarsbeleid 
Doelstelling: het bevorderen van het vestigings-, productie- en afnameklimaat voor kunstenaars in Deventer en regio.

De instrumenten die het Kunstenlab ter beschikking zouden kunnen staan om de doelstelling op de verschillende beleidsterreinen na te streven, zijn in principe onuitputtelijk en flexibel. Jaarlijks worden de instrumenten die het Kunstenlab inzet vastgelegd in een activiteitenplan.