'Wij zijn het landschap'

Tentoonstelling naar aanleiding van het Canonkunstproject

12 maart t/m 3 mei in de grote zaal en podiumruimte
Donderdag 9 april om 16.00 uur: feestelijke afsluiting Canonkunstproject

De tentoonstelling 'Wij zijn het landschap' toont de resultaten van het Canonkunstproject én vrij werk van kunstenaars die aan dit project hebben deelgenomen. 

Kunst, geschiedenis en landschap
Geschiedenis laat sporen na, maar niet alle sporen zijn zichtbaar in het landschap. In opdracht van het Kunstenlab zijn 15 kunstwerken in de openbare ruimte gerealiseerd, verspreid over de provincie Overijssel. Zij markeren gebeurtenissen die voorheen onzichtbaar waren en vertellen verhalen over onze lokale geschiedenis. De kunstwerken geven zo plekken een verhaal en/of verhalen een plek. Kunst voedt de verhalen bovendien met nieuwe betekenissen.
Juist hierin schuilt de meerwaarde van de verbinding tussen de beeldende kunst en erfgoed; kunst brengt het erfgoed niet alleen op een mooie manier onder de aandacht van een breed publiek maar ziet ook mogelijkheden historische gebeurtenissen en thema’s te actualiseren en/of problematiseren.

Met foto’s, schetsen en maquettes geeft de tentoonstelling een beeld van de 15 kunstwerken. Het autonome werk weerspiegelt de werkwijze en/of de artistieke fascinatie van de kunstenaars; van de abstracte patronen van Paul de Kort tot de aandacht voor het verhalende van Hellen Abma; en van het sturen van de blik van Rob Sweere tot het opnieuw modelleren van alledaagse beelden van Alphons ter Avest. Vanuit deze diversiteit benaderen kunstenaars een kunstopdracht in de openbare ruimte.
De tentoonstelling onderzoekt zo het verband tussen het artistieke kader van waaruit de kunstenaar opereert en hoe dit zich vertaalt in de uitwerking van een opdracht waarin een historische gebeurtenis en de ruimtelijke context op locatie het vertrekpunt is. 

De titel van de tentoonstelling komt uit een gedicht van de Overijsselse dichter Koos Geerds. Hij schreef bij ieder kunstwerk een gedicht. De gedichten vormen daarmee een rode draad door het hele project. De gedichten zijn te lezen op www.canonvanoverijssel.nl

Feestelijke afsluiting Canonkunstproject
Op donderdag 9 april om 16.00 uur wordt het project feestelijk afgesloten met de overhandiging van het eerste exemplaar van een publicatie 'Wij zijn het landschap' aan Hester Maij, Gedeputeerde Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur van de Provincie Overijssel. Dichter Koos Geerts leest het gedicht 'Wij zijn het Landschap' voor en aansluitend geeft Rutger Zuijdervelt, muzikant en geluidskunstenaar, een geluidsoptreden geïnspireerd op een Canonkunstwerk 'Beulaker Toren'. 

Canon van Overijssel
Het canonkunstproject sluit aan bij de Canon van Overijssel waarin de geschiedenis van Overijssel is beschreven. De website Canonvanoverijssel.nl en de app bieden een overzicht van de rijke en afwisselende geschiedenis van de provincie Overijssel en tonen ruim 1000 canonvensters op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. De canons zijn geschreven door lokale historische verenigingen en andere geïnteresseerden, onder regie van/samen met de IJsselacademie. >>

 

Ruilverkaveling

wij zijn het landschap dat zich steeds opnieuw ontwerpt

om het ultieme zicht te krijgen op het ware leven


wij zijn de ooggetuigen van een eeuwenoud proces

dat onophoudelijk door ons wordt uitgewist


wij zijn het visioen dat ons het betere ontvouwt

naarmate wij verlaten wat ons ooit is toevertrouwd


wij zijn de reizigers die steeds op weg naar nieuwe einders

dromen van waar wij kwamen en gelukkig wilden zijn


wij zijn de kaart waarop de paden uitgestippeld worden

die rechtstreeks leiden naar een lang verloren oerbestaan


wij zijn de gidsen van die na ons komen en wij zweren

dat vanaf nu de allerlaatste fase zal zijn ingegaan


wij zijn de toekomst die het nageslacht versteld doet staan

om wat ons scheidde en samenbond en verder heeft gedreven


wij zijn het landschap dat voortdurend wijkt en wisselt

om op z’n minst herinnerd en z’n mooist bemind te zijn

 


 


Canonkunst is een project van het Kunstenlab, naar een idee van het Kunstenlab en IJsselacademie. Het project is gefinacierd door de provincie Overijssel. De uitvoering van het project Canonkunst ligt in handen van het Kunstenlab. 

Terug naar Activiteiten


Beulaker toren, Alphons ter AvestTolplaats, Ben RaaijmanPompeij, Space CowboysDraadje doek, Anne-Marie van Sprang